Nasze Przedszkole


INFORMACJA DLA RODZICÓW


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 

1) administratorem danych osobowych rodziców jest Przedszkole Publiczne 
nr 14 w Radomiu, ul. Jana Pawła II 3, 26-600 Radom

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami 
w/w Ustawy

4) każdy rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.


Nasze przedszkole uczestniczy w realizacji Projektu Unijnego
"Zintegrowany system zarządzania oświatą"
Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.
Oddziały przedszkolne mieszczące się w PSP nr 9 czynne są od 7:00 do 16:30.


Informacje o nas znajdziecie Państwo również na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Radomia

Informacje na temat zakresu pomocy i wsparcia świadczonego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
 można uzyskać w linku podanym poniżej.

www.mops.radom.plPrzedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu na osiedlu 'Ustronie' przy ulicy Jana Pawła II 3 jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci. Mieści się ono w parterowym budynku, doskonale dostosowanym do najważniejszych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Nasza placówka posiada 7 wspaniale wyposażonych sal do zabaw i zajęć dydaktycznych. Wyposażenie pomieszczeń jest niezbędne do realizacji zadań statutowych.


Każda grupa wiekowa mieści się w osobnej dużej sali. Wszystkie przepełnione są wspaniałymi zabawkami, pomocami dydaktycznymi. Ciepłe, piękne sale umilają dzieciom czas spędzany w przedszkolu.

Przedszkole posiada duży ogród, w którym znajdują się dwa wspaniale wyposażone place zabaw, spełniające wszystkie najważniejsze warunki bezpieczeństwa.


W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów: 

5 w budynku przedszkola, 

2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ulicy Sandomierskiej 19


Dodatkową atrakcją naszego przedszkola jest 'Olimpiada Sportowa Przedszkolaków'. Uroczystość ta stała się tradycją i dla tego co roku nasza placówka pod głównym patronatem Prezydenta Miasta Radomia – Radosława Witkowskiego, organizuje wraz z Urzędem Miejskim oraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym zawody sportowe dla dzieci pięcioletnich. W zawodach biorą udział wszystkie przedszkola z Radomia. Impreza ta poprzez kolejne nasze edycje cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem wśród najmłodszych jej uczestników, przez co zyskała rangę ważnego wydarzenia i stałego miejsca w kalendarzu imprez organizowanych na terenie Radomia.


Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43