Prelekcja - Życie bocianów

Dnia 19 maja 2017 r. w naszym przedszkolu odbyła się prelekcja pt."Życie bociana białego". Przeprowadził ją pracownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Pani zapoznała dzieci
ze zwyczajami i wyglądem tych wspaniałych ptaków.
 Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały bocianich ciekawostek. 

Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43