Dzień flagi w przedszkolu

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólnie z dziećmi uczciliśmy nasze barwy ojczyste w czwartek 26 kwietnia. Przedszkolaki z grupy Biedronki przygotowały wspaniałą akademię, której celem było kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka ze społecznością przedszkolną, utrwalanie symboli i barw narodowych, dostrzeganie piękna i wartości przyrody, kształtowanie miłości 
i przywiązania do ojczyzny, jej kultury, tradycji, oraz rozbudzanie u wychowanków potrzeby poznawania historii o własnym narodzie.

Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43