Powitanie wiosny

"Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy"

Pod takim hasłem, zogromną radością i uśmiechemdzieci z przedszkola przywitały
długo wyczekiwany pierwszy dzień wiosny.

Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43