Kontakt

Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu 
Adres przedszkola: ul. Jana Pawła II 3 
26-600 Radom 
tel. (48) 366-24-43 
Nasz e-mail: 14przedszkole@wp.pl 

Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43